czas odpoczynku kierowcy zawodowego

Kierowca zawodowy, który jeździ sam albo w załodze, musi w odpowiednim czasie wykorzystywać odpoczynek dzienny oraz tygodniowy. W zależności od tego, ile kierowca prowadzi pojazd, przysługuje mu odpowiedni odpoczynek.

Odpoczynek załogi zgodnie z rozporządzeniem.

W Rozporządzeniu 561/2006 załoga została określona, jako grupa składająca się z przynajmniej dwóch osób, które przebywają w pojeździe, aby go prowadzić podczas każdego okresu prowadzenia, ale pomiędzy dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku albo pomiędzy dziennym lub tygodniowym okresem odpoczynku. W ciągu pierwszej godziny przebywanie w pojeździe więcej niż jednego kierowcy jest fakultatywne, a przez pozostały czas jazdy jest obowiązkowe.

Czas dziennego odpoczynku kierowcy, który jeździ sam.

Długość dziennego odpoczynku kierowcy jest uzależniona od tego, ilu pracowników znajduje się w samochodzie. W przypadku, jeżeli pojazd prowadzony jest przez jednego kierowcę, to jego odpoczynek powinien wynosić minimalnie 11 godzin bez żadnej przerwy, ale też można podzielić go na dwie części, najpierw 3 godziny, a później 9 godzin. Kiedy kierowca chce skrócić odpoczynek, to może on trwać minimum 9 godzin, ale trzeba pamiętać, że taki skrócony odpoczynek można wykorzystać tylko trzy razy pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.

Czas dziennego odpoczynku kierowcy, który jeździ w załodze.

Inaczej wygląda sytuacja z odpoczynkiem, jeżeli pojazd prowadzony jest przez więcej niż jednego kierowcę, ponieważ wtedy odpoczynek powinien trwać więcej niż 9 godzin, ale też trzeba pamiętać o tym, aby go wykorzystać w ciągu 30 godzin od rozpoczęcia jazdy. Dlatego tutaj ten 9-godzinny odpoczynek nie będzie traktowany jako skrócony, ale będzie odpoczynkiem regularnym. Nie licząc pierwszej godziny jazdy, w samochodzie musi się znaleźć obowiązkowo drugi uprawniony do prowadzenia samochodu kierowca. Natomiast kolejny dzienny okres odpoczynku kierowcy pracującego w załodze, który trwa minimum 9 godzin, musi zostać wykorzystany w ciągu 30 godzin od zakończenia dziennego albo tygodniowego okresu odpoczynku.

Dla kogo przeznaczone są stałe 9-godzinne odpoczynki?

W przypadku, gdy kierowca w ciągu jednego tygodnia prowadził w załodze i skorzystał z 9-godzinnych odpoczynków, ale w 30-godzinnym okresie rozliczeniowym, to może także w tym samym tygodniu skorzystać z możliwości trzykrotnego, 9-godzinnego, skróconego odpoczynku, ale będzie to już rozpatrywane w 24-godzinnych okresach rozliczeniowych, podczas jazdy w pojedynkę. Pracownik będzie mógł tak wykorzystać okres odpoczynku, ponieważ ten 9-godzinny odpoczynek w czasie jazdy w załodze jest jego regularnym odpoczynkiem.

Odpowiedni odpoczynek każdego kierowcy.

Każdy kierowca może skorzystać z dziennego oraz tygodniowego czasu odpoczynku, ale bardzo ważne jest dokładne przestrzeganie czasu obydwóch możliwości. W art. 8 ust. 2 Rozporządzenia 561/2006 znajduje się informacja, że w ciągu każdej doby, która następuje po upłynięciu poprzedniego dziennego okresu odpoczynku albo tygodniowego okresu odpoczynku, każdy pracownik musi wykorzystać kolejny dzienny czas odpoczynku. W związku z tym ten dzienny czas odpoczynku zostanie skrócony, jeżeli w ciągu 24 godzin wyniesie on przynajmniej 9 godzin, ale mniej niż 11 godzin. Każdy kierowca, który jeździ samodzielnie albo w załodze, musi wykorzystywać odpowiedni czas odpoczynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *