renewable energy sources

Ludzkość z roku na rok potrzebuje energii elektrycznej w większych ilościach. Wzmaga to zwiększenie produkcji w elektrowniach. Jeśli nie są one oparte na ekologicznych technologiach, to sprzyjają emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zagrożenie, jakim jest ocieplenie klimatu, a także zanieczyszczenie wód ograniczać można dzięki wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii (OZE). Dowiedz się, czym one są.

OZE – odnawialne źródła energii – czym są?

Mówiąc najprościej odnawialne źródła energii to takie, których zasoby nie wykorzystują się w szybkim tempie, a ich używanie nie szkodzi środowisku. Przykładami przychodzącymi do głowy po usłyszeniu tego hasła są: słońce, wiatr, woda, biopaliwa czy energia geotermalna.

Nieodnawialne źródła energii będące w opozycji do OZE to ropa, węgiel i gaz ziemny. Surowce te powstawały na naszej planecie przez tysiące lat. Ich zużycie przyczynia się do zmniejszenia zasobów na Ziemi.

Popularna jest prognoza, że jeszcze w tym stuleciu wykorzystamy doszczętnie nieodnawialne źródła energii. Dlatego ludzkość zmuszona jest do wynajdywania alternatyw. Innym powodem jest wywieranie negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Eksploatacja energii odnawialnej nie prowadzi do deficytu. Wyczerpane źródło ma zdolność do „samoregeneracji” w krótkim czasie. Człowiek korzysta z energii dostarczanej przez samą naturę. Istnieje niezliczona ilość przykładów wykorzystania źródeł energii odnawialnej w wielu miejscach.

Kraje, które mają rzeki na swoim terytorium, mogą sobie pozwolić na budowę elektrowni wodnych. Turbiny generujące prąd są napędzane przez prąd i siłę płynącej wody.

Elektrownie wiatrowe są stawiane na otwartych przestrzeniach o dużych rozmiarach. Są popularne w Holandii i innych krajach nizinnych lub tych z dostępem do morza. Elektrownie geotermalne wykorzystują naturalną energię cieplną naszej planety do wytwarzania elektryczności.

Biopaliwa pochodzą z materiałów roślinnych. Farmy fotowoltaiczne to obszary, na których instaluje się panele słoneczne, które są w stanie przekształcić promieniowanie słoneczne w prąd elektryczny.

OZE – odnawialne źródła energii – korzyści

Odnawialne źródła energii zapewniają niezależność i bezpieczeństwo energetyczne. Źródła te nie są zagrożone wyczerpaniem. Dostęp do nich możliwy jest w każdym miejscu na ziemi. Nie ma potrzeba transportowania węgla, czy gazu ziemnego, które często muszą być dostarczane do elektrowni z zagranicy.

Energia odnawialna jest tańsza w produkcji. OZE są w większości przypadków darmowe. Jedyny koszt to inwestycja w infrastrukturę umożliwiającą przekształcenie ich w prąd elektryczny.

Odnawialne źródła energii nie przyczyniają się do produkcji dwutlenku węgla. Korzystnie wpływa to na Ziemię. Do tego nie przyczynia się również do przekroczenia limitów emisyjnych nakładanych na przedsiębiorstwa, które w przypadku przekroczenia limitu muszą wykupować obowiązkowe uprawnienia uszczuplające budżet przedsiębiorstw.

Odnawialne źródła energii na świecie

Kraje, które są liderami w produkcji energii odnawialnej, to Islandia, Norwegia, Szwecja, Brazylia, Nowa Zelandia, Dania, Austria, Szwajcaria, Finlandia i Kolumbia. Islandia znajduje się na szczycie tej listy, z zadziwiającym wynikiem 86,87% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Norwegia jest na drugim miejscu, z imponującym wynikiem 71,56% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Szwecja, na trzecim miejscu, generuje godne uwagi 50,92% swojej energii w sposób zrównoważony.

Brazylia, znana ze swojej bogatej bioróżnorodności, produkuje 46,22% swojej energii ze źródeł odnawialnych. Nowa Zelandia, kraj słynący z naturalnego piękna, zajmuje piąte miejsce, czerpiąc 40,22% swojej energii ze źródeł odnawialnych. Dania, na szóstym miejscu, polega na czystej energii dla 39,25% swoich potrzeb energetycznych.

Austria, z 37,48% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, demonstruje swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Szwajcaria, na ósmym miejscu, polega na energii odnawialnej dla 36,72% swoich potrzeb energetycznych. Finlandia, znana ze swoich nieskazitelnych krajobrazów, generuje szacowne 34,61% swojej energii ze źródeł odnawialnych.

Na koniec, Kolumbia zamyka listę, czerpiąc imponujące 33,02% swojej energii ze źródeł odnawialnych, głównie za pomocą energii wodnej.

Te dziesięć krajów stanowi przykład potencjału energii odnawialnej, torując drogę ku zieleńszemu i bardziej zrównoważonemu przyszłości.