Jazda na dwóch pojazdach tego samego dnia

Zdarzają się sytuacje, w których kierowca musi wykonać pracę na dwóch pojazdach w czasie jednego dnia. Problemem dla wielu jest odpowiednie udokumentowanie czasu aktywności o przerwy w pracy, przy konieczności przesiadania się z pojazdu na inny pojazd. Jeśli takie okoliczności będą miały miejsce, należy pamiętać, że najważniejszą sprawą jest zachowanie ciągłości zapisu aktywności kierowcy, zgodnie z obowiązującymi normami, dotyczącymi czasu pracy, czasu jazdy, a także przerw w wykonywaniu pracy.

Praca na pojeździe z tachografem analogowym

W przypadku jazdy pojazdem z tachografem analogowym, kierowca powinien wykonać następujące czynności:

 1. Nanieść na wykresówkę dane identyfikujące kierowcę, to jest:
 • wpisać imię i nazwisko,
 • podać datę i miejsce początku wykonywanych czynności,
 • podać numer rejestracyjny samochodu, dla którego prowadzona była wykresówka. Na jednej wykresówce można prowadzić do czterech pojazdów,
 • zanotować początkowy stan licznika pojazdu, dla którego prowadzona jest wykresówka,
 • podać datę i godzinę dokonania zmiany pojazdu.
 1. Jeśli czas pomiędzy końcem aktywności na pierwszym pojeździe a rozpoczęciem pracy na drugim – jest znaczny, wówczas na odwrocie wykresówki należy umieścić odpowiednią adnotację o aktywności kierowcy.
 2. Zakończyć prace na pojeździe z tachografem analogowym.
 3. Zakończenie pracy na pojeździe z tachografem analogowym. Należy wyjąć wykresówkę i uzupełnić ręcznie potrzebne wpisy:
 • podać datę i miejsce zakończenia pracy,
 • odnotować stan końcowy licznika,
 • zapisać przebieg pojazdu w kilometrach.

Praca na pojeździe z tachografem cyfrowym

Rozpoczęcie pracy po przesiadce z pojazdu z tachografem analogowym na pojazd z tachografem cyfrowym możliwe jest po dokonaniu właściwego logowania. Należy wybrać poprzednio wykonywaną aktywność:

 • odpoczynek lub pauzę,
 • aktywność związana z jazdą, została zarejestrowana automatycznie na wykresówce.

W przypadku, gdy dwa samochody posiadają ten sam typ tachografu, należy zastosować jedną wykresówkę do obu pojazdów. Na odwrocie podaje się dane:

 • numer aktualnego rejsu,
 • datę i godzinę dokonania przesiadki na drugi z samochodów,
 • przebytą odległość w kilometrach,
 • dodatkowo możliwe jest ręczne zanotowanie na odwrocie wykresówki okresów aktywności, pomiędzy opuszczeniem pierwszego pojazdu a rozpoczęciem pracy w drugim pojeździe.

Jeśli kierowca przesiada się na pojazd z tachografem o innym oznakowaniu, należy zmienić wykresówkę na taką, która ma takie oznakowanie, jak tachograf w aktualnie użytkowanym samochodzie. Jest to niezwykle istotna sprawa, związana z prawidłową pracą z tachografem. Zastosowanie dwóch wykresówek dla pojazdów o tym samym typie tachografu, może skutkować nałożeniem mandatu za nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu jednego dnia. Kara wynosi 200 zł za każdy dzień błędnie używanych wykresówek.

Obowiązki kierowcy w pracy z tachografami

Rozpoczęcie pracy na pojeździe wyposażonym w tachograf, powinno poprzedzać sprawdzenie prawidłowej działalności urządzenia:

 • kontrola, czy zegar jest właściwie ustawiony,
 • dostępność do właściwych tarcz tachografów,
 • wymienianie tarcz co 24 godziny,
 • skontrolowanie pracy urządzenia – rejestracji prędkości, drogi , trybu pracy,
 • rejestrowanie dokonanych zmian pojazdu,
 • posiadanie używanych tarcz z ubiegłego oraz bieżącego tygodnia i okazywanie ich na żądanie kontroli drogowych,
 • uzyskanie podpisu służb kontrolnych po przeprowadzeniu kontroli używanych tarcz,
 • w przypadku awarii tachografu, prowadzenie ręcznego zapisywania danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *